ODTÜ’de Uzaktan Eğitim Dönemi Nasıl Geçiyor?

Sağlık

Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin %13'ü kendisi Covid-19 geçirmiş, %27'sinin yaşadığı hanede Covid-19 geçirmiş bireyler mevcut, %32'si ise Covid-19 temaslısı olmaları sebebiyle 14 günlük karantinaya girmiş. Her 3 ODTÜ Öğrencisinden biri salgından direkt olarak etkilenmiş, diğer tüm öğrenciler de her gün dolaylı şekilde etkilenmeye devam ediyor.

İnternet Erişimi ve Diğer Teknolojik İmkanlar

İnternet erişimi konusuna geldiğimizde, eğitimi yeri geldiğinde kesintiye uğratabilecek derece problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Öğrencilerin %65'i internet erişimi yüzünden sınavlar esnasında problem yaşadıklarını ortaya koyarken derslere katılımda sıkıntı yaşayanlarda bu oran neredeyse %75'e kadar yükseliyor.

Maddi Problemler

Teknolojik imkansızlıklarla ilgili bahsettiğimiz problemlerin bir kısmı alt yapısal olmakla birlikte, pek çoğu aynı zamanda maddiyattan kaynaklanan problemler. Bu dönemde alınan ek paketler, teknolojik alt yapıyı güçlendirmek için alınan ekstra aksiyonlar ekstra maddi bir yüke sebep oluyor.

Uzaktan Eğitim Kalitesi ve Yoğunluğu

Uzaktan eğitim, bir kriz anında ortaya bir çözüm olarak çıkmış, yeterli planlamaları ve alt yapısı ne öğrenciler, ne de öğretmenler tarafından maalesef anlaşılamamış bir sistem. Geleneksel eğitimden ölçüm, öğretim ve iletişim anlamında çok farklı olmasından kaynaklı olarak, içinde bulunduğumuz durumda tam manasıyla çözülememiş problemler barındırıyor.

Pass/Fail

Pass/Fail, kısaca bahsetmek gerekirse, harf notlandırması sisteminin bir ya da daha fazla ders için geçme/kalma şeklinde 2 notun olduğu bir sisteme dönüştürüldüğü, o dersin ortalamasının ise not ortalamalarına katılmadığı bir sistem.

Problemler ve Çözüm Önerileri

Buraya kadar, genel istatistikler üzerinden çeşitli yorumlar yapmaya, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları daha açık ve net şekilde, mümkün olduğunca sebepleriyle ve sonuçlarıyla ortaya koymaya çalıştık.

Problem#1: Kopya

Kopya problemi, uzaktan eğitime geçiş sürecinde hem hocaların, hem de öğrencilerin sıkıntısını en çok çektiği, çözümüne dair en çok kafa yorulan problemlerden bir tanesi.

 • 1- Sınav sürelerinin aşırı kısa tutulması.
 • Sınav süreleri öğrenciler arasındaki iletişimi minimize edip, “kopya çekmeye kalkarsanız vaktiniz yetmez” şeklinde bir ön kabul ile hareket ediyor, ancak dışarıdan yardım alan öğrenciler bu kısıtlamaya tabii olmadıklarından kopyayı önleme konusunda başarısız olduğu noktalar mevcut.
 • Sınav süresinin kısa olması sınavı dürüst şekilde çözen öğrencilerin zaten yüksek seviyedeki stresini arttırıyor, sınavlarda başarılı olma ihtimallerini düşürüp, dışarıdan yardım alan öğrencilerle aralarındaki uçurumun açılmasına sebep oluyor.
 • 2- Sınavlarda Sorular Arasında Geçiş Olmaması.
 • Zaman yönetimini engelleyen bu sistem, kopyayı engellediği kadar sınavların ölçücülüğüne de maalesef zarar vermekte.
 • 3- Masayı Gören Kamera
 • Alınan tüm önlemler arasında en faydalısı, kopyaya karşı en güvenlisi olmakla birlikte, sınav anında yaşanan bağlantı problemleri, öğrencinin gerekli düzeneği sağlayamaması gibi sıkıntıları mevcut.

Çözümler#1: Kopya

Pek çok diğer problem gibi, kopya ve kopyaya karşı önlemler de daha esnek yöntemlerle çözümlenebilir.

Problemler#2: Dersler

Gerek senkron, gerek asenkron derslerle ilgili ortaya çıkan çeşitli problemler mevcut. Bu problemleri ve çözümlerini aşağıda listeliyoruz.

 • 1- Senkron Derslerde Yoklama Alınması
 • Pek çok senkron derste yoklama alınıyor, bu yoklamalar ise finale girme veyahut NA şartları ya da dersin not dağılımına bir not olarak kullanılıyor. Yukarıda bahsettiğimiz üzere senkron derslere farklı sebeplerden katılım sağlayamayan pek çok öğrenci mevcut, sadece dersten kalmamak için interneti elvermediği halde senkron derse katılan, katıldığı dersten bağlantı kalitesi sebebiyle verim alamayan bir öğrenci derse ekstradan 2 saat harcayıp senkron olarak girdiği dersi belki de asenkron olarak bir daha dinlemek gibi bir duruma düşebiliyor.
 • 2- Senkron Derslerin Yapılmaması
 • Senkron derslere katılmayan/katılamayan öğrenciler mevcutken, bir yandan da senkron dersi olmayan öğrenciler de var. Bu durumlarda hocalar önden kaydettikleri videoları göndermek, ya da ders notu atmak gibi yöntemlerle ilerliyor. Ancak hoca öğrenci arasındaki iletişimi zayıflatan bu süreç, öğrencilerin dersten kopmasını kolaylaştırıyor.
 • Buna çözüm olarak, sanal ofis saatlerinin kullanımı veyahut tartışma forumu gibi öneriler ortaya atılıp denense de, ders anında akla gelen bir sorunun niteliğini maalesef çoğu zaman taşımıyor.
 • 3- Senkron Derslerin Kaydedilmemesi
 • Senkron derslerin kaydedilmediği derslerde, yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle öğrenciler derse katılamadığında derse geri dönemiyor, tekrardan aktif şekilde devam edemiyorlar. Elbette, normal dönemde de bu mümkün değildi, ancak ODTÜ kütüphanesine kolay ulaşım, hocalarla ve öğrencilerle yüz yüze, efektif iletişim gibi imkanlar sayesinde öğrenciler eksiklerini daha hızlı kapatabiliyor, dersten kopmadan döneme devam edebiliyorlardı. Bu dönem bu tür pek çok mekanizma ortadan kalktığından dolayı, kayıtlı dersler öğrenciler için aşırı değerli bir kaynak durumunda.

Çözümler#2:Dersler

Bahsettiğimiz problemlere toplu bir şekilde çözüm getirebileceğimize inanıyoruz.

Problemler#3: İletişim

Yanıtlarda gözlemlediğimiz en büyük problemlerden bir diğeri ise, iletişim. Öğrencilerin hocalarla ve asistanlarla iletişimlerinden paylaştığı kesitler yer yer hoca öğrenci arasındaki iletişimin ne kadar zayıfladığına dair korkutucu bir senaryo çiziyor.

Çözümler#3: İletişim

Hoca öğrenci arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için, daha sık ve daha yapıcı geri besleme(feedback) seanslarının sağlanması gerekiyor. Düzenli olarak açık ve işleyen bir feedback sisteminin kurulması, öğrencileri ciddi anlamda rahatlatacaktır. Elbette bu tür problemler hocalara ders esnasında veyahut sonrasında mail ile iletilebilir, ancak hocaların bu tür yorumlara açık fikirle tarafsız yaklaşacaklarını öğrencilere açık şekilde beyan etmeleri, öğrencilerin bu yorumları daha tarafsız ve yapıcı yapabilmelerine yardımcı olacaktır.

Genel Çeşitli Öneriler

Bu kısımda, spesifik olarak üstünde durulan problemlere öneriler sunmak yerine, yanıtlarda verilen önerileri, veyahut sistemsel değişiklik önerilerini konuşacağız.

Öneriler#1: Sınav Yerine Take Home Exam ve Projelerin Verilmesi

Pek çok derste, hala geleneksel sistemdeki sınav mantalitesi hakim. Derslerin bir kısmında sınavlar kapalı kitap(closed book), cevaplar ise çoktan seçmeli veyahut işlemsiz, sadece cevap kutucuğu olan sınavlar.

Öneriler#2: Dönem Araları(Spring/Fall Breaks)

Diğer pek çok okulda var olan, ancak ODTÜ’de bundan önceki yıllarda var olmayan bir kültür olarak, dönem arasında 1 haftalık bir tatil sağlanması.

Öneriler#3: Ekstra Dersten Çekilme/Ders Silme Haklarının Verilmesi

Geçtiğimiz dönemde verilen öğrenciyi rahatlatıcı imkanlardan bir tanesi öğrenciye fazladan ders silme(drop) haklarının verilmesiydi.

Öneriler#4: Pass/Fail

Bahsettiğimiz gibi pass/fail sistemi, öğrencilerin çok önemli bir yüzdesinin geçen dönem faydalı bulduğu, bu dönem uygulanmasını da faydalı olarak gördüğü bir sistem.

Son Söz

Bu yazıda pek çok problemden ve pek çok çözüm önerisinden bahsediyoruz. Bu ortaya atılan çözümler elbette öğrencilerin toplu bir iradesi değil, ancak buna mümkün olduğunca yakın bir şekilde oluşturulmaya çalışıldı, elbette yazarların da insan ve öğrenci olması neticesinde, belli ön yargılar, belli yönelimler olacaktır, bunun için hepinizden özür diliyoruz.

--

--

PhD Student at University of Maryland College Park working on Programming Languages. Chess player, coder and your friendly neighborhood writer!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alperen Keleş

Alperen Keleş

541 Followers

PhD Student at University of Maryland College Park working on Programming Languages. Chess player, coder and your friendly neighborhood writer!