Lokasyon Bazlı Ödeme Hakkında Bazı Düşünceler

Basit bir senaryodan başlayıp, senaryoyu çeşitlendirerek durumları analiz etmeye çalışalım.

En Basit Senaryo:

 • X çalışanı İstanbul’da yaşıyor. Yaşam masrafı 10.000 ₺
 • Y çalışanı Ankara’da yaşıyor. Yaşam masrafı 7.000 ₺
 • Şirket yer bazlı maaş uygulaması yapmıyor, aynı pozisyonda aynı işi yapan bu iki kişiye aynı maaşı veriyor, bu maaş da 12.000 ₺ olsun.
 • Ankara/İstanbul arasındaki tek fark yaşam masrafı değil. Sosyokültürel yapı, ulaşım, barınma imkanları, aktivite çeşitliliği, yaşam tarzı… Burada akla gelmeyecek pek çok daha farklı nokta var. İnsanlar bir şehirde yaşamayı seçerken orada en iyi maaşı aldıkları için seçmek zorunda değiller, özellikle aldıkları maaş zaten kendilerine yeten bir maaşsa. Herkesin maaş maksimizasyonuna gideceğine inanmak biraz insanlıktan uzak bir bakış açısı gibi geliyor bana.
 • Aynı şekilde, bu tarz bir “taşınma” hareketi o kadar basit nitelendirilebilecek bir hareket değil. Para insanların hayatındaki tek motivasyon değil.
 • A ve B şirketlerini ele alalım.
 • 2 çalışan için de 2 şirketin toplam ödeme bütçesi 24.000₺ olsun.
 • A şirketi lokasyon bağımsız ödeme yapsın, yani yukarıdaki gibi X çalışanına da Y çalışanına da bu ödemeyi 12.000₺ olarak bölüştürsün.
 • B şirketi lokasyon bazlı ödeme yapsın.
 • X çalışanına 10.000 + 3.500 = 13.500₺
 • Y çalışanına 7.000 + 3.500 = 10.500₺

Senaryo 2:

 • İstanbul’da yaşam masrafı 10.000₺
 • Silikon Vadisinde yaşam masrafı 100.000₺
 • A şirketi bu zamana kadar Silikon Vadisinde iş yapan bir şirket olsun, dolayısıyla çalışanlarına 120.000₺ ödüyor olsun. Şirket uzaktan çalışmanın avantajlarını görüp İstanbul’daki iyi yazılımcıları almak istiyor olsun. Şirket İstanbul’daki yazılımcılara 120.000₺ ödese İstanbul’da başka şirkette yazılımcı kalmaz. Ama bu durum 40.000₺ için de geçerli. Dolayısıyla şirketin bakış açısından 120.000₺’ye 1 yazılımcı çalıştırmaktansa 40.000₺’ye 3 yazılımcı çalıştırmak çok mantıklı hale geliyor. Bu ücret ile yarışabilecek yerel hiçbir şirket olmadığından dolayı çok rahat bir şekilde istediği yazılımcıyı alabiliyor.
 • Taşınmak kolay olsa, yazılımcı İstanbul’dan Los Angeles’a taşınabilir. Maaş’tan sonra elinde kalan para aynı bile olacak olsa, gideceği ofisin imkanları, orada kazanacağı network, önüne açılacak diğer ihtimaller çok daha büyük olacaktır. Ancak hepimizin bildiği gibi ülkeler arası taşınmanın bürokratik, siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal çok fazla engeli var.
 • Para harici elementleri elediğimizden dolayı, yazılımcıların önünde bu şirketlerden gelecek teklifi kabul etmekten başka seçenek kalmıyor.

Senaryo 3:

 • A şirketi İstanbul’a 40.000₺, Silikon Vadisine 120.000₺ ödüyor olsun.
 • B şirketi İstanbul’a da, Silikon Vadisine de 80.000₺ ödüyor olsun.
 • Silikon vadisindeki tüm yazılımcılar A şirketine gidecek.
 • İstanbul’daki tüm yazılımcılar B şirketine gidecek.
 • Yani şirket açısından baktığımızda lokalizasyon sayesinde yine kar edemiyor hale gelecek.
 • A Freelancer’ı lokalizasyon yapıyor, İngiltere’deki işe 20.000₺, Türkiye’deki işe 5000₺ alıyor.
 • B Freelancer’ı lokalizasyon yapmıyor. İki işe de 12.500₺ alıyor.
 • A kişisi Türkiye’deki tüm işleri alırken, B kişisi İngiltere’deki tüm işleri alıyor olacak.

--

--

PhD Student at University of Maryland College Park working on Programming Languages. Chess player, coder and your friendly neighborhood writer!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alperen Keleş

Alperen Keleş

541 Followers

PhD Student at University of Maryland College Park working on Programming Languages. Chess player, coder and your friendly neighborhood writer!