Doktora Başvuruları: Kapsamlı Rehber

  • Özgeçmiş
  • Niyet Mektubu(Statement of Purpose/Research Statement)
  • Referans Mektupları(2 ya da 3 adet)
  • Dil Sınavı Sonuçları(TOEFL, IELTS)
  • GRE(Graduate Record Examination) Sonuçları(Her okul için değil)
  • İlaveten bir de okulun başvuru formunu doldurmalısınız.
  • Yazım örnekleri
  • Şahsi tecrübelerinizi anlatan çeşitli yazılar(Okuldan okula değişebiliyor içerikleri)

Özgeçmiş

Niyet Mektubu(Statement of Purpose)

Referans Mektubu

Benim Şahsi Tavsiyelerim

Kendinize Bir Başvuru Yoldaşı Bulun

Her Şeyi Erken Halledin

Her Şeyi 3 Kez Kontrol Edin

Mümkün Olduğunca Fazla Yere Başvurun

Sistematik İlerleyin

Hocalarınızla ve Üst Dönemlerinizle Konuşun

Yanına Başvurduğunuz Hocalarla Kesinlikle İletişime Geçin

Umudunuzu ve Motivasyonunuzu Kaybetmeyin

Bazı İlave Kaynaklar

Son

--

--

PhD Student at University of Maryland College Park working on Programming Languages. Chess player, coder and your friendly neighborhood writer!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alperen Keleş

Alperen Keleş

541 Followers

PhD Student at University of Maryland College Park working on Programming Languages. Chess player, coder and your friendly neighborhood writer!